MTO is als een spiegel voor Youké

Marlieke Groot, Manager Bedrijfsvoering en MT-lid | Youké

Youké is een instelling voor jeugdzorg en ontstaan na een fusie waarin twee organisaties die jarenlang samenwerkten opgingen in een nieuwe organisatie. Bij beide instellingen werd in het laatste medewerkersonderzoek (MTO) voor de fusie al rekening gehouden met de nieuwe situatie door bewust dezelfde formats te hanteren. Dat maakte het mogelijk om de resultaten van beide onderzoeken met elkaar te vergelijken. Met het eerste MTO bij Youké zelf, dat eind 2017 plaatsvond, is middels een T-0 meting een nieuwe trend gezet waar toekomstige resultaten mee vergeleken kunnen worden.

Het zijn roerige tijden in ‘Jeugdzorgland’. Begin 2017 is de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Met deze hervorming ging een forse bezuiniging gepaard. “Dat heeft er definitief voor gezorgd dat wij van een gesubsidieerde organisatie een declarerende organisatie zijn geworden. Nog sterker dan voorheen moeten wij al onze werkzaamheden verantwoorden. Iets dat een enorme impact heeft op onze medewerkers”, vertelt Marlieke Groot, Manager Bedrijfsvoering en MT-lid, en deel uitmakend van de interne MTO-projectgroep.

Begrijpen van de onderzoeksresultaten

Youké zocht dan ook niet zomaar een bureau om het MTO uit te voeren. Marlieke: “Het bureau moest zijn sporen verdiend hebben met MTO’s in de zorg, optreden als een sterke gesprekspartner en ons tegenspreken en bij de hand nemen als dat noodzakelijk is”. Na een aanbesteding waar verschillende leveranciers aan deelnamen, kwam Integron als meest geschikte partij naar voren. “Wat vooral ook belangrijk was voor Youké is dat het bureau meer deed dan de resultaten opsturen en ons veel succes wensen. De stap extra om te begrijpen wat de resultaten zeggen en wat we dus moeten doen, is van belang.”

“Wat vooral ook belangrijk was voor Youké is dat het bureau meer deed dan de resultaten opsturen en ons veel succes wensen. De stap extra om te begrijpen wat de resultaten zeggen en wat we dus moeten doen, is van belang.”

Belangrijk onderdeel van het MTO was het spiegelonderzoek. In dit onderzoek namen alle leden van de Directie en het MT deel aan het MTO door de vragenlijst vanuit het perspectief van de medewerkers in vullen. Een belangrijke graadmeter om vast te stellen hoe de top van een organisatie op de hoogte is van wat er speelt binnen de rest van de organisatie.

Perceptie

Binnen het MT leefden voorafgaand aan het MTO duidelijke verwachtingen over de resultaten van het spiegelonderzoek. Marlieke: ” Zo dachten wij dat werkdruk, mede veroorzaakt door de veranderingen die we als organisatie en sector hebben doorgemaakt, een serieus issue zou zijn. Hoewel dat absoluut een aandachtspunt is en blijft biedt de vergelijking met wat de medewerkers hebben ingevuld een duidelijke nuance. Als het gaat om zaken als ‘de tijd die beschikbaar is om mijn werk te doen’ en ‘de emotionele druk die mijn werk oplevert’, oordeelden wij aanmerkelijk pessimistischer dan de organisatie zelf. Hoewel het positief uitgelegd kan worden dat medewerkers over belangrijkere zaken tevredener zijn, beschouwen wij dit verschil in perceptie als een signaal dat er werk aan de winkel is”.

Iets dat er na afloop van het onderzoek gekomen is middels een uitgebreide activatieroute die bestond uit een resultaatbespreking met de MTO-projectgroep, een interactieve sessie met de Directie en het MT en een interactieve sessie met de Teamhoofden en de Coördinatoren. Hierin zijn de belangrijkste signalen uit het onderzoek aan bod gekomen, waaronder de onderlinge communicatie van hoog tot laag, die moet gaan bijdragen aan een beter bewustzijn van elkaars perceptie.

Vertaalslag

Rode draad is de ambitie van Youké om een aantrekkelijke werkgever te zijn dat het medewerkerpotentieel optimaal benut. Marlieke: “De vertaalslag van de feedback van de medewerkers heeft er voor gezorgd dat beleid op punten is aangescherpt of prominenter is neergezet. Zo doen we veel om het verzuim te verlagen door het werkgeluk te verhogen. Met nadruk stellen we dat medewerkers niet altijd declarabel hoeven te zijn en stimuleren we nog meer initiatieven om het werkgeluk van medewerkers te vergroten. In werk dat gekenmerkt wordt door een hoge mate van zelfsturing willen we meer dan ooit uitstralen dat vertrouwen, vrijheid en ondernemen daarin vanzelfsprekend zijn.”

Marlieke kijkt positief terug op het MTO. “De samenwerking met Integron is goed bevallen. Vooral na het onderzoek hebben zij zich in de sessies bewezen als sparring partner. En een algemeen tevredenheidscijfer dat hoger ligt dan het gemiddelde in de Integron-benchmark van de zorg en de kernverwachtingen (zaken die de medewerkers het belangrijkst vinden) die nog eens 0.7 punt hoger beoordeeld worden, bieden een solide basis om te bouwen aan de toekomst.”

“De samenwerking met Integron is goed bevallen. Vooral na het onderzoek hebben zij zich in de sessies bewezen als sparring partner.”

Deel dit artikel!

Ook het beste uit jouw medewerkers halen?

Vraag een offerte of informatie aan via onderstaand formulier.

Hidden
Hidden
Naam(Vereist)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

Privacy en cookie statement

Ik help je graag verder

Guido van Buul

Consultant

Meer klantcases

2020-03-26T10:35:47+01:00Tags: , , |