Medewerkersdag Hezelburcht vliegende start opvolging medewerkersonderzoek

Ingeborg Tiecken, HR Manager en Anne Makkink, HR Functionaris bij Hezelburcht

Hoe zorgen we voor draagvlak onder medewerkers zodat het medewerkersonderzoek daadwerkelijk van toegevoegde waarde is voor onze organisatie? In het voorjaar van 2019 werd Integron door Hezelburcht Subsidieadviesbureau met deze vraag benaderd.

Hezelburgt-medewerkersonderzoek

Alle medewerkers betrekken bij opvolging medewerkersonderzoek

Robert Mentink, Senior Consultant bij Integron: “Mijn advies was klip en klaar: zorg ervoor dat het medewerkersonderzoek geen dingetje van de directie of HR is, maar van alle medewerkers. Dat doe je door hier duidelijk over te communiceren richting alle medewerkers en hen te betrekken bij de opvolging van het onderzoek.”

“Zorg ervoor dat het medewerkersonderzoek geen dingetje van de directie of HR is, maar van alle medewerkers.”

Informeren en activeren hele organisatie vak apart

“In de opvolging van onze medewerkersonderzoeken is in het verleden onvoldoende het verschil gemaakt,” zegt Ingeborg Tiecken, HR Manager bij Hezelburcht. Ingeborg vervolgt: “Een presentatie van de onderzoeksresultaten aan de directie en HR is niet voldoende. Hoeveel goede wil ook, het informeren en activeren van de hele organisatie is een vak apart. Het was een bewuste keuze om ditmaal ook voor de opvolging van het onderzoek een beroep te doen op een externe partij,”

Werkgroep gelijk enthousiast over medewerkersdag

Anne Makkink, HR Functionaris bij Hezelburcht: “De gesprekken met Integron leverden verschillende ideeën op om het verschil te maken in de opvolging. Over één idee was de werkgroep gelijk enthousiast: organiseer een medewerkersdag waarin alle medewerkers een hele dag in ronde tafelsessies hun mening kunnen geven over de verbeterpunten uit het onderzoek!”

Thema’s medewerkersdag bepaald met resultatendashboard en rapportage

Het online resultatendashboard en de rapportage van Integron boden inzicht in de verbeterpunten. Anne: “Het was waardevol dat we bij elke vraag naast de tevredenheid ook het belang konden uitvragen. In een prioriteitenmatrix stond weergegeven over welke items de medewerkers (relatief) ontevreden zijn en die ze (relatief) belangrijk vinden. Op die manier konden we goed bepalen wat de belangrijkste aandachtspunten zijn en daarom behandeld moesten worden tijdens de medewerkersdag .”

Verbeterplannen medewerkers handvatten verdere opvolging

Ingeborg: “De medewerkersdag vond plaats onder begeleiding van drie consultants van Integron. Zij hebben na afloop de door de medewerkers opgestelde verbeterplannen verzameld en aan ons teruggekoppeld. Voor ons zijn dit de handvatten voor de verdere opvolging. In onze evaluatie met de directie hebben we ons gezamenlijk vol uitgesproken om met de verbeterplannen de komende jaren het verschil te maken. Zo was de medewerkersdag een vliegende start van de opvolging van het medewerkersonderzoek.”

Voordeel dat niet alleen assertieve, maar alle medewerkers de kans krijgen om hun zegje te doen

Robert: “Ik adviseer veel organisaties over hoe het beste uit medewerkers te halen, maar ook voor mij was de medewerkersdag een bijzondere ervaring. Lang niet iedereen durft zich op deze wijze kwetsbaar op te stellen. Het voordeel van zo’n dag is dat niet alleen assertieve, maar alle medewerkers de kans krijgen om hun zegje te doen. Tijdens de dag proefde je gewoon dat iedereen zich gehoord voelde.”

“Tijdens de dag proefde je gewoon dat iedereen zich gehoord voelde.”

Feedback medewerkers leidt tot meer meetings met alle medewerkers

Een van de punten met verbeterpotentieel is interne communicatie. Anne: “Wij hebben ruim 90 medewerkers, verspreid over meerdere locaties. Dit maakt de onderlinge communicatie soms lastig. De feedback van medewerkers heeft er toe geleid dat we in plaats van twee keer, nu vier keer per jaar een meeting organiseren met alle medewerkers. De onderwerpen die aan bod komen, zijn afkomstig uit de feedback van de medewerkersdag.”

Willen over gehele linie boven benchmark professionele dienstverlening scoren

In het volgende medewerkersonderzoek in 2021 wil Hezelburcht de resultaten van de opvolging terugzien. Ingeborg: “We willen over de gehele linie boven de benchmark voor de professionele dienstverlening scoren. Ik zou het heel mooi vinden als de vragen met betrekking tot medewerkerpotentieel, trots en betrokkenheid een hogere score krijgen, en dat de respons nóg hoger uitkomt dan dit jaar: 97%.”

Programma medewerkers- en klantbeleving maakt deel uit van organisatiestrategie 2019-2023

Het medewerkersonderzoek maakt deel uit van een meerjarenprogramma medewerkers- en klantbeleving dat gekoppeld is aan de organisatiestrategie 2019-2023. “Wij geloven dat eenmalig onderzoek uitvoeren geen zin heeft. Omdat medewerkers- en klantbeleving nauw met elkaar verbonden zijn, wisselen beide onderzoeken elkaar jaarlijks af. Daarnaast sturen we elk jaar dat er geen medewerkersonderzoek plaatsvindt, een tussentijdse thematische meting uit. Zo blijven we boven op de bal zitten voor de belangrijkste verbeterpunten,” stelt Ingeborg.

“Wij geloven dat eenmalig onderzoek uitvoeren geen zin heeft. Omdat medewerkers- en klantbeleving nauw met elkaar verbonden zijn, wisselen beide onderzoeken elkaar jaarlijks af.”

Koppelen medewerkersonderzoek aan kernwaarden en doelen organisatie ideaal vertrekpunt

Robert: “Door je medewerkersonderzoek te koppelen aan de kernwaarden en doelen van je organisatie, heb je als directie een ideaal vertrekpunt om vanuit strategisch niveau de vertaalslag te maken naar het tactische en operationele niveau. HR bewaakt het proces van A tot Z. Maar het is essentieel dat je het eigenaarschap bij de hele organisatie, dus alle medewerkers legt. Nogmaals; betrek hen altijd bij de opvolging, want daar maak je het verschil.”

Over Hezelburcht

Hezelburcht realiseert de innovatieve ambities van haar relaties door middel van subsidieadvies en -ondersteuning. Dit doet de organisatie met ruim 90 medewerkers, verspreid over meerdere locaties. In 2020 viert Hezelburcht haar 25-jarig jubileum.

Ook het beste uit jouw medewerkers halen?

Vraag gratis advies of informatie aan via onderstaand formulier.

Privacy en cookie statement

Ik help je graag verder

Robert Mentink

Sr. Consultant

+31 (0)6 12 416 555
r.mentink@integron.nl

Lees ook:

Geef medewerkers een stem, juist nu

Organisaties moeten juist nu scherp zijn. In de hoogste versnelling wordt er van iedereen verwacht zich aan te passen aan nieuwe werkmethodes, zowel offline als online. Lees hier het belang van medewerkersonderzoek in tijden van crisis in het blog van Integron Consultant Richard Bras.