Medewerkers bepalen het succes van ABAB

Inge Stuifbergen, Manager P&O | ABAB

ABAB Accountants en Adviseurs is een fullservice accountants- en adviesorganisatie met ruim zevenhonderd medewerkers verspreid over veertien vestigingen. Als zakelijke dienstverlener bepalen medewerkers voor een belangrijk deel het succes van ABAB. Medewerkerstevredenheidsonderzoek is voor ABAB dan ook een belangrijk middel om het beste uit medewerkers te halen.

Toen Inge Stuifbergen, Manager P&O, in 2014 in dienst trad bij ABAB, viel ze met haar neus in de boter. Het jaar daarvoor had het eerste medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) plaatsgevonden. Integron voerde dat uit in opdracht van ABAB. “In de verschillende MT’s was men druk bezig met de opvolging van het onderzoek”, herinnert Stuifbergen zich. “Een goed teken, dacht ik, want dat betekent dat de organisatie er actief mee aan de slag wil”, vervolgt ze.

De frequentie van de MTO’s bij ABAB ligt niet vast. In 2017 voerde Integron het meest recente onderzoek uit. Voor een zo goed mogelijk inzicht in de performance van de organisatie ten opzichte van vier jaar ervoor, is gekozen voor een trendmeting waarin zo veel mogelijk dezelfde vragen zijn gesteld en dezelfde segmentatie (Accountants, Consultants, Fiscalisten) is toegepast.

In overleg met Integron is de vragenlijst wel ingekort. Stuifbergen:

“Dat bleek de gouden greep om de respons te verhogen. Met 87% kwam die ruim boven die van 2013 en zelfs boven onze eigen verwachting uit. Goed voor de representativiteit van het onderzoek en het draagvlak onder de medewerkers.”

Belangrijke aanvullende meetinstrumenten waren de twee gebruikte benchmarks. “Naast functie, werd er ook gesegmenteerd op regio en leeftijdscategorie. Daarmee konden we een evenwichtige interne benchmark opstellen. Voor een vergelijking met branchegenoten deden we een beroep op de externe benchmark van Integron.”

Uiteindelijk viel het algemene tevredenheidscijfer hoger uit dan gemiddeld in de financiële dienstverlening. “We zijn zeer tevreden dat we op de specifieke zaken waarvan de medewerkers in het onderzoek aangaven dat zij dit het belangrijkst vinden, nog eens 0,7 punt hoger scoren. Zo geven de medewerkers aan sterk gedreven te worden door de werkinhoud en het contact met collega’s en wordt ABAB gezien als een werkgever die het potentieel van medewerkers benut. Verder blijkt dat medewerkers blij zijn met hun flexibele werktijden en is er een groei in de tevredenheid over aansturing. Dit maakt dat een groot percentage ABAB aanbeveelt als werkgever en de loyaliteit hoog is.”

Om het belang dat ABAB hecht aan haar MTO’s te onderstrepen, presenteerde Integron de onderzoeksresultaten tijdens haar directeurenoverleg. “Zo kwam de juiste informatie rechtstreeks binnen bij de mensen die verantwoordelijk zijn voor de doorwerking op de werkvloer. Bij hen ligt ook het verdere eigenaarschap, met procesverantwoordelijkheid en waar nodig een aanjagende functie voor de afdeling P&O. Om de voortgang te waarborgen, zijn er voor elke afzonderlijke afdeling als constante reminder infographics met hun belangrijkste onderzoeksresultaten gemaakt. Daarbij hebben alle directeuren toegang tot het dashboard van Integron voor verdiepend inzicht in hun onderzoeksresultaten.”

De datum voor het volgende MTO bij ABAB is nog niet bepaald. “Als bedrijf geloven we dat onderzoek met enige regelmaat een effectief middel is om het beste uit medewerkers te halen. Gelukkig kunnen we bij Integron flexibel instappen.”

Gratis rapport:

Rapport: Employee Experience in Nederland 2023

Hoe beleeft werkend Nederland het werk? Lees het in het nieuwe onderzoek naar de medewerkerbeleving in Nederland. Download nu het gratis rapport.

EX2023-thumbnail

Meer klantcases

2018-12-27T11:16:18+01:00Tags: , , |