Iselinge Hogeschool: “Met kwaliteit en ‘eigenwijsheid’ de beste hogeschool willen zijn”

Edith Lensen, HR Manager | Jorik Huizinga, Onderwijsmanager | Iselinge Hogeschool

Het professioneel opleiden van leraren die leerlingen uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Dat kunnen ze als geen ander bij Iselinge Hogeschool. “We zijn de kleinste hogeschool van Nederland, maar we gaan altijd voor de hoogste kwaliteit. Daarbij leggen we de lat hoog voor onze medewerkers. De werkbeleving is er niet minder om”, zegt Edith Lensen, HR-manager bij Iselinge Hogeschool. Sinds 2012 laat de school medewerkerstevredenheidsonderzoeken uitvoeren door Integron en heeft het opleidingsinstituut een grote sprong in performance gemaakt: van topperformer naar excellent performer. En dat in een sector die kampt met professionaliseringsvraagstukken en piept en kraakt onder de werkdruk.

De hogeschool, met slechts zestig medewerkers en vierhonderd studenten, leidt leraren op voor het basisonderwijs. De opleiding staat voor Eigen Wijs Samen Werken, waarin zelfstandigheid, durf, integraliteit, professionaliteit en eigen visie de boventoon voeren. De hogeschool kiest daarbij bewust voor een platte organisatie. “Omdat we meer horizontale aansturing willen en procesgericht willen werken”, zegt Jorik Huizinga, onderwijsmanager bij Iselinge Hogeschool. “Binnen de regio verkrijgen we een steeds belangrijkere positie en daar zijn we ons ook steeds meer van doordrongen. Zo hebben we bijvoorbeeld enkele bestuurslagen afgepeld om zodoende meer zelfstandig te kunnen opereren.”

De beste willen zijn

De instelling richt zich feitelijk op twee type klanten: de basisscholen en de studenten zelf. “Maar de basis is altijd kwaliteit en de medewerkers dragen daar dagelijks hun steen aan bij”, aldus Huizinga. Hoewel de school een kleine speler in het veld is, weet ze zich steeds nadrukkelijker te profileren. “We durven nu veel meer”, zegt Lensen. “We hebben bijvoorbeeld een poster met de tekst: ‘de beste Pabo van Gelderland’. Dat durfden we een tijdje terug nooit naar buiten toe te communiceren. We doen dit nu ook niet voor niets. Het past in de geest van onze medewerkers en onze organisatie en sluit aan op onze doelstelling om de beste te willen zijn in Gelderland en misschien wel in heel Midden-Nederland. Die visie en het kwaliteitsstreven worden gewaardeerd door onze medewerkers. Ze vinden het fijn om bij deze organisatie te horen. Daarnaast leiden we docenten op die onderscheidend zijn. Ik hoor vaak terug dat onze alumni pedagogisch erg sterk zijn. Dus dat ze echt gevoel hebben voor de kinderen. Dat zit ook al een beetje in ons DNA. Dit komt natuurlijk ook, omdat we klein qua omvang zijn, waardoor er kortere lijntjes zijn en er meer persoonlijk contact is. Zo kennen wij onze studenten allemaal bij naam. Ze worden gemist als ze er niet zijn. Ik denk dat ze dit cultuurgevoel, dus wat ze hier beleven, gelijk toepassen op de basisschool. En dit wordt enorm gewaardeerd.”

Eigenwijs samen werken

De missie ‘Eigen Wijs Samen Werken’ is dwars door de hele organisatie terug te vinden. Huizinga: “Onze alumni kenmerken zich ook wel door een tikkeltje eigenwijs te zijn. Wij streven ernaar om op een eigenwijze manier samen te werken. Daar bedoel ik mee dat we de dingen wat anders doen. We kiezen altijd voor  vakintegratie en altijd voor een ander type onderwijs dan dat mensen gewend zijn. We richten ons dus ook op een ander type kinderen dat zich wat meer bezighoudt met wetenschap en technologie, en waarin het onderwijs zich ook meer richt op het zelf leren ontdekken.” Lensen: “Dit hoor je ook van onze docenten terug. Als ze medewerkers van andere pabo’s ontmoeten, komen ze terug met de opmerking dat wij bij Iselinge het toch wel heel anders doen. Meer onderzoekend, meer lerend en meer vakoverschrijdend. Maar er wordt in ieder geval veel meer samengewerkt tussen de verschillende vakgebieden. Ik denk dat hierin ook wel de uitdaging zit voor veel docenten. Op zo’n integrale manier met je vak bezig zijn,  wordt dan ook eigenlijk als heel erg leuk beschouwd. Zo kijk je vanuit een andere invalshoek naar het leerproces van kinderen, met meer focus op onderzoekend leren. In de Achterhoek is er bijvoorbeeld een enorm gebrek aan technisch opgeleide studenten. Door op de basisschool al op een andere manier bezig te zijn met onderzoekend leren, kunnen we de interesse voor techniek aanwakkeren. Per slot van rekening hebben we niet alleen een educatieve, maar ook een  maatschappelijke functie in de regio.” Huizinga:

“We werken ook heel intensief samen met veel basisscholen. Onze studenten worden voor 60% intern opgeleid en de overige 40% wordt extern verzorgd door de (partner)scholen.”

Meer tevredenheid en minder werkdruk

Net als veel andere onderwijsinstellingen had Iselinge Hogeschool te kampen met een hoge werkdruk. “In 2012 voerden we voor het eerst een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit. We scoorden toen hoger dan gemiddeld op algemene tevredenheid. Alleen de werkdruk werd toen negatief beoordeeld. Daarna hebben we heel erg ingezet op het verminderen van die werkdruk. Gekeken naar het meest recente onderzoek is dat grotendeels gelukt. Werkdruk speelt amper meer een rol. Niet dat er helemaal niet meer over wordt geklaagd, maar het is niet meer zo’n belangrijk punt”, zegt Lensen. “We hebben aan de preventieve kant heel veel maatregelen genomen, maar ook aan de organisatorische kant van het werk. Jorik is bijvoorbeeld met een aantal collega’s echt in gesprek gegaan over de vraag waar zij individueel tegenaan lopen en hoe ze ervoor zorgen dat ze niet omvallen. Wat zijn nou dingen waar je stress van krijgt? De uitkomsten hiervan zijn  bijna allemaal gerealiseerd. We zijn ook, door dingen horizontaal te organiseren en door niet meer in detail voor te schrijven hoe je de taken vervult, geslaagd in het behalen van dit doel.” Huizinga vult aan: “We hebben ook veel meer oog gekregen voor verschillen. Nu maken we meer verschillen in  de verschillende werkgebieden, leeftijd en achtergronden, maar ook in verschillende kwaliteiten en capaciteiten. Hierdoor ontstaat er ook een betere samenwerking. Daarnaast wordt iedere werknemer gestimuleerd om zijn eigen kwaliteiten goed neer te zetten. En daar plukt de hele organisatie uiteindelijk de vruchten van.”

Op weg naar een lerende organisatie

Iselinge wil de beste hogeschool zijn waarin er aandacht is voor een continu leerproces. Lensen: “We hebben uitgesproken dat we echt een lerende organisatie willen zijn, maar tussen het uitspreken van deze wens en het echt zijn zit nog wel een verschil. Ik denk dat we al aardig in die richting gaan, maar dat we hier nog wel stappen in kunnen maken. Daarnaast ben je nooit uitgeleerd; niet als medewerker en ook niet als student aan deze opleiding. We benoemen vaak dat de student startbekwaam is als deze afgestudeerd is aan Iselinge. Dit betekent dus dat je er nog niet bent. Je bent bekwaam om de start de maken, maar hierna kun en zul je je verder moeten doorontwikkelen. Je bent immers nooit klaar met leren. Als je dit van je studenten verwacht dan moet je dat als medewerker ook bekrachtigen. Van de 35 onderwijskundige medewerkers binnen Iselinge, kun je zeggen dat twee derde  hiervan al zover is. De rest moet nog wat grotere stappen maken. En over stappen gesproken. We zijn op dit moment ook met de herinrichting van de docentenfunctie bezig. Zo gaan we meer werken met functiefamilies waarbij we veel minder specifieke taken beschrijven. Verder willen we de functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken aanpassen en vernieuwen. Genoeg te doen dus, maar als je de beste wilt zijn en blijven, moet je daar dus continu in investeren. Om excellent te blijven scoren, willen we ook de  medewerkerstevredenheidsonderzoeken meer frequent en op mogelijke verbeterthema’s laten inrichten.”

“De basis is altijd kwaliteit en de medewerkers dragen daar dagelijks hun steen aan bij.”

Iselinge Hogeschool: klein, maar professioneel fijn

Iselinge Hogeschool in Doetinchem is opgericht in 1984. Het is een gespecialiseerde hogeschool die zich richt op de opleiding van leraren voor het basisonderwijs. Zij staan voor Eigen Wijs Samen Werken om het onderwijs te voorzien van professioneel opgeleide leraren die de leerlingen uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Het is de kleinste hogeschool van Nederland en telt 400 studenten en 60 medewerkers.

Gratis rapport:

Rapport: Employee Experience in Nederland 2023

Hoe beleeft werkend Nederland het werk? Lees het in het nieuwe onderzoek naar de medewerkerbeleving in Nederland. Download nu het gratis rapport.

EX2023-thumbnail

Meer klantcases