Fontys Hogeschool monitort werkdruk medewerkers opleiding Journalistiek

Jelle Klipp, docent en Teamleider Propedeuse opleiding journalistiek | Fontys Hogeschool

Fontys Hogeschool is een van de aanbieders van de HBO-opleiding Journalistiek en leidt op voor het vak van journalist en tal van aan journalistiek gerelateerde beroepen. De afgelopen decennia leverde de Tilburgse hogeschool vele journalisten af die uitgroeiden tot de besten in hun vak. Bij de opleiding Journalistiek werken 70 medewerkers, waaronder 57 docenten. Jaarlijks stromen zo’n 250 studenten in op de opleiding.

In april 2016 vond binnen Fontys Hogeschool het laatste medewerkersonderzoek plaats, uitgevoerd door Fontys zelf. De uitkomsten hiervan kwamen voor Jelle Klipp, docent en Teamleider Propedeuse binnen de opleiding Journalistiek, niet als een verrassing. Uit de onderzoeksresultaten bleek dat de werkdruk onder onze medewerkers te hoog was. Klipp:

”Omdat dit aansloot op signalen die we al kregen, zoals een bovengemiddeld ziekteverzuim, maar we hier nog niet eerder wat mee gedaan hadden, vonden we het lastig om handen en voeten te geven aan een aanpak hiervan. Het lag zodoende voor de hand om hiervoor verder te kijken dan alleen naar onze eigen middelen.”

Het bezoek van Jelle Klipp en opleidingsdirecteur Marjo Spee aan het jaarlijkse congres in 2016 van Zestor, het arbeidsmarkt en opleidingsfonds van het HBO en partner van Integron voor medewerkeronderzoek bij vrijwel alle hogescholen, bracht uitkomst. “Tijdens het congres kwamen we in contact met een collega van een van de hogescholen die samenwerken met Integron. Zij attendeerde mij op Integron, waarna een afspraak voor een verkennend gesprek met Integron snel gemaakt was,” aldus Klipp.

Met op de voorgrond de behoefte aan verdiepend inzicht in de werkdrukbeleving, kwam tijdens dit gesprek naar voren dat de Werkdruk Monitor, die is opgesteld aan de hand van het JOB Demands-Rescouces Model (JDR-Model) en geregeld wordt ingezet in de opvolging van een breed medewerkeronderzoek, hiervoor de geschikte methodiek is.

“Binnen de Werkdruk Monitor hebben we gekozen voor een uitgebreide segmentatie, een maatwerk vragenlijst, een opleidingsbreed onderzoeksrapport, een scorecard per team en een infographic”.

Klipp geeft aan blij te zijn met de inzichten die het onderzoek opgeleverd heeft. “In de opgestelde prioriteitenmatrix is exact te zien waar ons verbeterpotentieel aanwezig is en welk belang de medewerkers aan verbeterpunten hechten. Tijdens de presentatie van de onderzoeksresultaten aan ons MT heeft Integron ons daarvoor de handvatten aangereikt. In het MT hebben we vervolgens afgesproken dat we samen met de P&O-consultant de teams ingaan om de resultaten te bespreken en de medewerkers mee te laten denken over mogelijke verbeterpunten. Uitkomsten van die teamsessies worden teruggekoppeld aan het MT”, vervolgt Klipp.

Het spreekt voor zich dat het geen kwestie is van de ene op de andere dag om als organisatie te veranderen en te verbeteren.

“Als medewerkers aangeven meer tijd naar eigen inzicht te willen besteden, dan vergt het tijd en gesprekken tussen de verschillende teams en teamleiders om daar te komen. Tegelijk pakken we het laaghangende fruit zo voortvarend mogelijk op. Vanaf het moment dat de onderzoeksresultaten bij ons bekend werden wordt bijvoorbeeld regelmatig de werking van alle computers en beamers gecontroleerd zodat docenten tijdens hun colleges niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Dat is de eerste stap”.

Gratis rapport:

Rapport: Employee Experience in Nederland 2023

Hoe beleeft werkend Nederland het werk? Lees het in het nieuwe onderzoek naar de medewerkerbeleving in Nederland. Download nu het gratis rapport.

EX2023-thumbnail

Meer klantcases

2018-12-27T13:26:02+01:00Tags: , |