Strukton Worksphere

Strukton Worksphere neemt de hele zorg van techniek en gebouwen op zich. Elke dag is men bezig met het goed bedienen van klanten. Niet alleen technisch, maar ook dienstverlenend. Van grote projecten, tot kleinere projecten en van groot onderhoud tot het verhelpen van storingen. Een belangrijke voorwaarde voor succes is de waardering, het enthousiasme en de loyaliteit van klanten. Integron heeft een vragenlijst ontwikkeld en de onderzoektechnologie beschikbaar gesteld voor het versturen van vragenlijsten en het online bekijken van de resultaten.

Strukton Worksphere informeert zelf de vestigingen en de klantenteams van Strukton Worksphere benaderen zelf de klant om medewerking en verzorgen de respons. De kracht van Integron zit in het vertalen van de resultaten naar de medewerkers.

  1. Workshop verbeteren dienstverlening naar klanten. Welke verbeterpunten kennen welke inhoud en kunnen op welke manier geactiveerd worden?
  2. Workshop bijdrage aan en dienstverlening naar klanten binnen afdelingen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld binnen de afdeling onderhoud komen tot een betere klantbediening?
  3. Training omgaan met klantresultaten. Hoe lees je feedback van de klant en hoe moet je hier mee omgaan, wat moet je wel en wat moet je niet doen en welke kansen bestaan per klant om de relatie te versterken.

Op deze manier is elke vestiging zelf verantwoordelijk voor het onderzoek en het verkrijgen van respons en helpt Integron met het vertalen van de informatie naar verbeterprogramma’s, de klantgerichtheid van afdelingen en het benutten van kansen per klant.

Tom Hoefsloot:

De kracht van Integron: Gezamenlijk op strategisch, tactisch en operationeel niveau het doel halen door elkaar aan te vullen, inspireren en ondersteunen.”

Download het complete rapport:

Customer Experience in Nederland 2023

De grootste NPS-Benchmark van Nederland binnen B2B

CX2023

Meer klantcases