Haal alles uit medewerker feedback: 6 waardevolle tips voor organisaties

Medewerker feedback is van onschatbare waarde voor organisaties die streven naar continue groei en verbetering. Het inzicht in de ervaringen en behoeften van medewerkers stelt organisaties in staat om gerichte acties te kunnen ondernemen, problemen aan te pakken en een positieve werkomgeving te creëren. In dit blog delen we 6 tips waarmee je het maximale uit de feedback van jouw medewerkers kunt halen.

1. Doelgericht werken

Een duidelijk doel is de sleutel tot succesvolle feedbackverzameling. Voordat feedback wordt opgehaald, is het belangrijk om te definiëren wat je ermee wilt bereiken. Wil je bijvoorbeeld de medewerkerstevredenheid vergroten? Of de betrokkenheid verhogen? Door een duidelijk doel voor ogen te hebben, kan de feedback gericht worden verzameld en kunnen de resultaten effectief worden gebruikt om veranderingen door te voeren.

2. Bepalen van relevante KPI’s

Het bepalen van relevante Key Performance Indicators (KPI’s) is een andere belangrijke stap. KPI’s zoals de Employee Net Promoter Score (eNPS), responspercentage, trots, werkgeluk en leiderschapsresultaten kunnen waardevolle inzichten bieden over de tevredenheid van medewerkers. Ook is het goed om deze KPI’s te vergelijken met sectorresultaten om een referentiepunt te hebben en te begrijpen waar de organisatie staat in vergelijking met anderen. Door deze vergelijkingen kunnen zwakke punten worden geïdentificeerd en gerichte verbeteringen worden aangebracht.

3. Een stip aan de horizon zetten

Om de voortgang te meten en te beoordelen of het ophalen van feedback succesvol is geweest, zet je als organisatie een stip aan de horizon. Hiermee geef je antwoord op de vraag: waar wil je in de toekomst staan met de gekozen KPI’s? Door meetbare doelen en tijdsgebonden targets te stellen, kan de organisatie de voortgang volgen en bepalen of de genomen maatregelen zijn vruchten afwerpen. Dit helpt ook bij het communiceren van de visie en het betrekken van medewerkers bij de inspanningen om de feedbackcultuur te verbeteren.

4. Integratie met bestaande initiatieven

Het is eveneens van belang dat feedback aansluit bij bestaande initiatieven en plannen binnen de organisatie. Of het nu gaat om een cultuurprogramma, leiderschapstraject, fusie of jaarplannen van leidinggevenden, feedback moet geïntegreerd worden in de bestaande structuren. Door bijvoorbeeld de A3 methode (lean six sigma) als basis voor verbeterplannen te gebruiken, kan elke leidinggevende op dezelfde manier feedback opnemen in zijn of haar plan. Dit bevordert consistentie en zorgt ervoor dat de feedback niet geïsoleerd blijft, maar daadwerkelijk wordt omgezet in actie.

5. Overvragen van medewerkers voorkomen

Verder is het essentieel om medewerkers niet te overvragen als het gaat om feedback. Het is beter om minder meetmomenten te hebben, maar wel met een uitgebreide en passende opvolging, dan continu om feedback te vragen en er niets mee te doen. Kies vaste momenten in het jaar om feedback te verzamelen, zodat medewerkers weten wat ze kunnen verwachten en er consistentie wordt gecreëerd. Het opvolgen van de feedback is net zo belangrijk als het verzamelen ervan.

6. Betrekken van stakeholders

Last but not least, het voorbeeld moet van bovenaf komen. Het is cruciaal dat de directie betrokken is bij het ophalen van feedback, dat de ondernemingsraad (OR) actief het belang van feedback uitdraagt en dat HR optimaal wordt ingezet. Wanneer managers het belang van feedback erkennen en ondersteunen, zullen anderen volgen. Door de betrokkenheid van alle belanghebbenden te waarborgen, wordt de weg vrijgemaakt voor een effectieve feedbackcultuur.

Kortom, het ophalen van medewerker feedback vereist consistentie, structuur en regelmaat. Het doel, de bepaling van relevante KPI’s, het stellen van een stip op de horizon en de integratie met bestaande initiatieven zijn allemaal cruciale elementen. Door deze aanpak te volgen, kunnen organisaties een cultuur van feedback creëren die bijdraagt aan groei, verbetering en het welzijn van de medewerkers. Wat zijn jouw feedbackuitdagingen? We helpen je graag met het vinden van de juiste oplossingen! Neem contact met ons op via onderstaand formulier.

Ook het beste uit jouw medewerkers halen?

Vraag een offerte of informatie aan via onderstaand formulier.

Hidden
Hidden
Naam(Vereist)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

Privacy en cookie statement

Liever iemand spreken?

Robert Mentink

Business Manager Employee Experience 

Gerelateerde berichten

Pluk als MKB-bedrijf de vruchten van medewerker- en klantonderzoek

‘Er spelen op dit moment zaken die prioriteit hebben boven het ophalen van feedback van medewerkers en klanten’. ‘Te grote investering’. MKB-organisaties zijn niet altijd even bereid om medewerker- en klantonderzoeken uit te laten voeren. Toch zijn er gelukkig behoorlijk wat organisaties die wél feedback ophalen bij medewerkers en klanten, daar het nut van inzien en de vruchten ervan plukken. En dat is meer dan terecht. Het is absoluut waardevol om inzicht te krijgen in wat er speelt en leeft onder medewerkers en klanten.

De kracht van een positieve start: hoe een goed onboarding proces een duurzame impact heeft

In een tijd waarin de arbeidsmarkt voortdurend evolueert en concurrentie om talent hoog is, speelt een goed gestructureerd onboarding proces een cruciale rol bij het aantrekken en behouden van waardevolle medewerkers. In dit artikel duiken we dieper in op waarom een doordachte onboarding cruciaal is, wat het inhoudt en enkele strategieën om een optimale onboarding ervaring te bereiken.