Informeren & Activeren2016-10-18T13:05:22+00:00

AAN DE SLAG!

Het onderzoek is afgerond. De resultaten geven inzicht in waar uw organisatie staat. Nu is het tijd om de diverse stakeholders intern en extern te informeren en te activeren. Echt werk maken van de inzichten is een grote uitdaging en klinkt vaak makkelijker dan het is. Het doel is om gericht een tastbaar verschil te maken naar uw medewerkers en klanten.

INFORMEREN & ACTIVEREN

Interactieve sessies, workshops en trainingen zijn het middel om met uw organisatie aan de slag te gaan.
Voor iedere doelgroep, van directie, management (centraal, regionaal of lokaal), afdeling en medewerker biedt
Integron een oplossing op maat. Wij helpen u om uw organisatie in beweging te krijgen.

Hoe maak ik het resultaat van het onderzoek tastbaar voor heel de organisatie?

Welke klant- en medewerker uitdagingen pakken we op en hoe monitoren we deze?

Hoe worden we getraind om het beste uit klant en medewerker te halen?

DIALOOG

Echt de dialoog ontwikkelen maakt het verschil. Integron helpt uw organisatie deze
dialoog intern op te starten met uw medewerkers. Ons enthousiaste team helpt u daarbij.

Informeren & Activeren
Informeren & Activeren

DIALOOG MET DE KLANT

Iedere individuele klant heeft feedback gegeven. Over uw organisatie, producten, diensten en medewerkers. Waardevolle feedback waar een accountmanager of klantverantwoordelijke veel mee kan. Uw klant verwacht ook een reactie… en actie. Wij helpen uw medewerkers op de beste manier de dialoog met de klant te voeren.

DIALOOG MET DE MEDEWERKER

Het medewerkeronderzoek is afgerond en de resultaten zijn bekend. Zowel directie, management, afdelingshoofden en alle medewerkers zijn geïnformeerd. Iedere manager heeft het resultaat van zijn / haar afdeling ontvangen. Het resultaat is vaak confronterend. De afstand tot medewerkers mogelijk groot. Wij leren uw managers op de beste manier de dialoog met de medewerkers te voeren aan de hand van de resultaten.