“Onderdeel van de missie van De Groot en Slot is een inspirerende werkomgeving aan de werknemers te bieden.”
De Groot en Slot
Home | Industrie | De Groot en Slot

De Groot en Slot

De Groot en Slot is een Nederlandse, in Noord-Holland gevestigde onderneming met een bijzonder specialisme: uienzaad. Al meer dan 50 jaar hebben zij ervaring in het ontwikkelen en produceren van uienzaad en samen met partner Bejo Zaden is De Groot en Slot wereldmarktleider in uienzaad.

Onderdeel van de missie van De Groot en Slot is een inspirerende werkomgeving aan de werknemers te bieden. In hoeverre slaagt de organisatie hierin? Deze en andere antwoorden heeft De Groot en Slot verkregen uit de resultaten van het organisatieonderzoek, dat in mei 2014 heeft plaatsgevonden. De primaire doelstelling voor het uitvoeren van een organisatieonderzoek was het verbeteren van de organisatie, waarbij aansluiting bij de strategie heel belangrijk is. Speerpunten hierin zijn: operational excellence, het vormen van een wereldwijd kenniscentrum en MVO/MBO.

Aan het onderzoek heeft 88% van de medewerkers deelgenomen, een mooie respons! Maar ook de resultaten zijn mooi te noemen: 92% van de respondenten zegt tevreden tot zeer tevreden te zijn over De Groot en Slot als werkgever.

“Een mooie bevestiging van het feit dat we goed bezig zijn en een kans om nog een aantal puntjes op de ‘i’ te zetten”, aldus Monique van Hal, Adviseur P&O binnen De Groot en Slot, die de samenwerking met Integron beoordeelt met een 8.

Na afronding van het onderzoek heeft een presentatie plaatsgevonden aan het MT, waarin Integron advies heeft uitgebracht over de te nemen vervolgstappen. Monique van Hal: “Directie en MT gaan een plan van aanpak maken en concrete acties koppelen aan de resultaten. Dit wordt na de zomervakantie verder besproken. Vervolgens worden de medewerkers geïnformeerd over de resultaten en plan van aanpak. Er heeft al wel een presentatie aan de OR plaatsgevonden. Zij waren positief.”

2016-10-18T13:05:55+00:00