“Het meten van klanttevredenheid in samenwerking met Integron levert ons goede inzichten op over hoe klanten naar ons kijken. We zijn hierdoor in staat om gerichte verbeteringen in onze dienstverlening aan te brengen. De trends die we inzichtelijk hebben door jaarlijks een onderzoek uit te voeren, zijn enerzijds een bevestiging dat we op de goede weg zijn, en anderzijds gerichte input voor te plannen vervolgacties.” (Erik Kloks – VVS)
VVS
Home | Financiele dienstverlening | VVS

VVS

VVS, onderdeel van Volkswagen Pon Financial Services, is al 55 jaar dé specialist in de automotive branche. VVS levert een totaalpakket aan schadeverzekeringen voor de zakelijke en particuliere markt in uitsluitend de automotive branche. Mede vanwege deze unieke positie in de markt, wil VVS dé partner blijven voor haar klanten. Het continue verkrijgen van nieuwe klantinzichten is dan ook erg belangrijk. Om deze reden heeft Integron in 2013 en 2014 het klantonderzoek voor VVS uitgevoerd.

Het onderzoek laat zien waar VVS nu staat en op welke manieren de dienstverlening verbeterd kan worden. Thema’s die naar voren komen zijn gerelateerd aan de verwachtingen van klanten, de tevredenheid, de concurrentieprestatie / toegevoegde waarde en het imago van VVS. Omdat zowel in 2013 als in 2014 een klantonderzoek heeft plaatsgevonden is een mooie trendanalyse te maken en duidelijk te zien op welke aspecten VVS in de tijd vooruit of achteruit is gegaan.

Onderzoeksresultaten als startpunt voor verbetering
De resultaten uit het onderzoek zijn als startpunt gebruikt om vanuit daar te verbeteren en te inspireren. De resultaten zijn in de projectgroep besproken en vervolgens heeft er een interactieve sessie plaatsgevonden in een multidisciplinair team, om de gehele organisatie te informeren en te activeren om met de resultaten aan de slag te gaan. Tijdens deze sessie zijn actiepunten opgesteld, waarbij er onderscheid is gemaakt tussen quick wins en strategische kwesties. Integron heeft de actiepunten uit de sessie samengevat en teruggekoppeld in een opvolgdocument. De sessie heeft bijgedragen tot een gericht actieplan, maar vooral tot sterkere bewustwording van de klantperceptie, communicatie tussen de afdelingen en enthousiasme bij de medewerkers om de klant nog beter te bedienen.

Top 3 beste klantbeleving binnen financiële dienstverlening
De afgelopen twee jaar (2013 en 2014) is VVS genomineerd voor de Beleving Awards van Integron in de categorie financiële dienstverlening. Gezien het opgestelde verbetertraject en het enthousiasme bij de medewerkers, behoort het tot de mogelijkheden om dit in 2015 opnieuw te bereiken.

Erik Kloks – VVS
“Het meten van klanttevredenheid in samenwerking met Integron levert ons goede inzichten op over hoe klanten naar ons kijken. We zijn hierdoor in staat om gerichte verbeteringen in onze dienstverlening aan te brengen. De trends die we inzichtelijk hebben door jaarlijks een onderzoek uit te voeren, zijn enerzijds een bevestiging dat we op de goede weg zijn, en anderzijds gerichte input voor te plannen vervolgacties.” 

Meer informatie over klantonderzoek voor uw organisatie? Neem contact op met Frank Madlener, Sr. consultant Klantonderzoek via 010 4115966 of via f.madlener@integron.nl.

2016-11-30T16:20:02+00:00